TĚŽEBNÍ ČINNOST

Těžební činnost

Obchodní partner SHT servis s.r.o. pro nás zajišťuje veškerou těžební činnost. 

Těžba dřeva je prováděna tradiční technologií, resp. motorovou pilou a dřevo je přiblíženo na odvozní místo lesnickým kolovým traktorem, nebo harvestorovou technologií za použití harvestorového uzlu, kdy harvestor provádí těžbu dřeva a vyvážecí souprava vyveze surovinu na odvozní místo.

 

Při rizikovém kácení stromů je používána výšková plošina, nebo horolezecká technika kácení, tj. postupné odřezávání částí stromu od shora dolů a spouštění po lanech k zemi.

 

Těžba dřeva a jeho přiblížení na odvozní místo je prováděna proškolenými pracovníky s použitím profesionální techniky a prostředků s důrazem na bezpečnost práce. Při práci používáme patřičné technologie a postupy šetrné k přírodě.